Na Asemblea Xeral Extraordinaria do 12 de abril de 2022 quedou conformada do seguinte xeito:

Presidente – Guadalupe García
Vicepresidente – Daniel Fernández
Secretario – Carlos Taboada 
Tesoureira – Mónica Santos
Vogal de escola – Cristina Sagra
Vogal de grupo – Sonia Lema
Vogal de vestiario – María Serantes