Na Asemblea Xeral Extraordinaria do 29 de xuño de 2019 quedou conformada do seguinte xeito:

Presidente – Oscar Rouco
Vicepresidente – Antonio Prado
Secretario – Pablo Silva
Tesoureira – Mabel Placer
Vocal de escola – Estrella Miser
Vocal de grupo – Natalia Pérez
Vocal de actividades – Lupe García