Xunta Directiva

Na Asemblea Xeral Extraordinaria do 5 de novembro de 2015 quedou conformada do seguinte xeito:

Presidente – Alejandro Gómez
Vicepresidente – Antonio Prado
Secretaria – Consuelo Romero
Tesoureira – Mabel Placer
Vocal – Estrella Miser
Vocal – Natalia Pérez
Vocal – Oscar Rouco