Xunta Directiva

Na Asemblea Xeral Extraordinaria do 27 de xullo de 2018 quedou conformada do seguinte xeito:

Presidente – Alejandro Gómez
Vicepresidente – Antonio Prado
Secretario – Pablo Silva
Tesoureira – Mabel Placer
Vocal de escola – Estrella Miser
Vocal de grupo – Natalia Pérez
Vocal de actividades – Oscar Rouco