Na Asemblea Xeral Extraordinaria do 12 de abril de 2022 quedou conformada do seguinte xeito:

Presidente – Oscar Rouco
Vicepresidente – Daniel Fernández
Secretaria – María Serantes
Tesoureira – Mónica Santos
Vogal de escola – Estrella Miser
Vogal de grupo – Sonia Lema
Vogal de actividades – Lupe García