Horarios para o verán 2022, aplicables aos meses de xullo e agosto.

BAILE

GRUPO  NACEMENTO DÍA E HORA LUGAR
Troula 2017/2018 Mércores de 11:15 a 12h. Pista
Pequeniños 2017/2018 Mércores de 11:15 a 12h. Pista
Ripadoiro 2016 Mércores de 11:15 a 12h. Pista
Rubideiras 2015/2016 Mércores de 11:15 a 12h. Pista
Fungueirazos 2012/2014 Martes de 11 a 11:45h. Pista
Vagalume 2011/2013 Martes de 11 a 11:45h. Pista
Buxas 2013/2014 Martes de 11 a 11:45h. Pista
Grileiros 2011/2012* Mércores de 12 a 12:45h. Pista
Rebuldeiros 2011/2012* Mércores de 12 a 12:45h. Pista
Picote 2010/2011* Martes de 11:45 a 12:45h. Pista
Velaí Vai 2009/2010* Martes de 11:45 a 12:45h. Pista
Paroleiras 2012/2014 Martes de 11 a 11:45h. Pista
Paroleiras 2009/2011 Martes de 11:45 a 12:45h. Pista
Galantiños do Torreiro 2007/2008* Martes de 11:45 a 12:45h. Pista
Bailadores do Torreiro 2006/2007* Xoves de 11:45 a 12:45h. Pista
Pícaros 2004/2005* Xoves de 11:45 a 12:45h. Pista
Tarabeliños 2003/2005* Xoves de 11:45 a 12:45h. Pista
Iniciación Adultos Xoves de 10:45 a11:45h Pista
Muiñada Adultos Xoves de 20 a 21h. Pista
Seitura Adultos Xoves de 20 a 21h. Pista
Polavila Adultos* Xoves de 20 a 21h. Pista
Muxicas das Moas Adultos* Luns de 20 a 21h. Pista
Marañois Adultos* Luns de 20 a 21h. Pista
Cascarilla Adultos* Luns de 21 a 22h. Pista
Donaire Adultos* Martes e xoves de 21 a 22h. Pista

* Con coñecementos previos.

PANDEIRETA

GRUPO  NACEMENTO DÍA E HORA LUGAR
Ripadoiro 2016 Mércores de 10:45 a 11:15h. Aula 1
Rubideiras 2015/2016 Mércores de 10:45 a 11:15h. Aula 1
Fungueirazos 2012/2014 Martes de 11:45 a 12:30h. Aula 2
Vagalume 2011/2013 Martes de 11:45 a 12:30h. Aula 2
Buxas 2013/2014 Martes de 11:45 a 12:30h. Aula 2
Grileiros 2011/2012* Mércores de 11:15 a 12h. Aula 2
Rebuldeiros 2011/2012* Mércores de 11:15 a 12h. Aula 2
Picote 2010/2011* Martes de 12:45 a 13:30h. Aula 2
Velaí Vai 2009/2010* Martes de 12:45 a 13:30h. Aula 2
Paroleiras 2012/2014 Martes de 11:45 a 12:30h. Aula 2
Paroleiras 2009/2011 Martes de 12:45 a 13:30h. Aula 2
Galantiñas 2007/2008* Martes de 12:45 a 13:30h. Aula 1
Bailadoras do Torreiro 2006/2007* Xoves de 11 a 11:45h. Aula 2
Cantaruxeiras 2004/2005* Xoves de 11 a 11:45h. Aula 2
Garuleiros 2004/2006* Xoves de 12:45 a 13:30h. Aula 2
Tarabeliñas 2003/2004* Xoves de 20 a 21h. Aula 1
Pipiriteiras 2000/2002* Xoves de 20 a 21h. Aula 1
Iniciación Adultos Xoves de 11:45 a 12:45h. Aula 2
Iniciación Adultos Luns de 19:30 a 20:30h. CC San Diego
Barlovento Adultos* Xoves de 19 a 20h. Aula 2
Arriscadas Adultos* Mércores de 19:45 a 20:45h. Aula 2
Xolda Adultos* Xoves de 19 a 20h. Aula 2
Terma da man Adultos* Luns de 19 a 20h. Aula 2
Zóscalle Adultos* Luns de 21 a 22h. Aula 2
Cascarilla Adultos* Luns de 20 a 21h. Aula 2
Ás duras e ás maduras Adultos* Luns de 19 a 20h. Aula 2
Axeitadiñas Adultos* Martes de 20 a 21h. Aula 2
Mozos da Ronda Adultos* Xoves de 20 a 21h. Aula 2

*Con coñecementos previos.

PANDEIRO

GRUPO  NACEMENTO DÍA E HORA LUGAR
Iniciación Adultos Mércores de 18:45 a 19:45 Aula 2

GAITA

GRUPO  NACEMENTO DÍA E HORA LUGAR
Iniciación I  Nados antes de 2012 (incluído) Mércores de 10:30 a 11:15h. Aula 2
Iniciación I Adultos Luns de 19 a 20h. Aula 1
Iniciación II  2006/2010 Martes de 10:30 a 11:15h. Aula 1
Iniciación II Adultos Luns de 19 a 20h. Aula 1
Perfeccionamento I  Martes de 20 a 21h. Aula 1
Perfeccionamento II Martes de 20 a 21h. Aula 1

PERCUSIÓN

GRUPO  NACEMENTO DÍA E HORA LUGAR
Iniciación I  Nados antes de 2013 (incluído) Mércores 12:45 a 13:15h. Aula 2
Iniciación I 2011/2013 Martes 10:30 a 11h. Pista
Iniciación I Adultos Xoves de 19:30 a 20h. Pista
Perfeccionamento I 2006/2010 Martes de 11:15 a 11:45h. Aula 1
Perfeccionamento II Adultos Martes de 20 a 21h. Aula 1

ACORDEÓN

GRUPO  NACEMENTO DÍA E HORA LUGAR
Iniciación Mércores de 19:30 a 20:30h Aula 1
Perfeccionamento Mércores de 19:30 a 20:30h Aula 1

escola1